Forming theo biên dạng thiết kế, với độ chính xác cao.

Mỗi loại nhựa có nhiệt độ nóng chảy khác nhau, chính vì vậy chúng tôi đã trãi qua nhiều lần thử nghiệm đo lường để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm định hình có yêu cầu về độ chính xác cao.