CNC nhiều loại nhựa công nghiệp với độ chính xác cao.

  • CNC theo bản vẽ
  • Không giới hạn số lượng gia công
  • Đảm bảo đúng tiến độ, đúng kích thước